ÜLKEMİZİN TEMELİ MÜHENDİSLİK 


Ülkemiz yer altı ve yer üstü zenginliklerle dolu bir yer olduğu için mühendislik için ilgi çekici bir ülkedir.Türk Dil Kurumu'na göre mühendislik: Mühendis İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, Elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.


Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.

- Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela araştırma, tasarım, Analiz etme, geliştirme, test etme ve Pazarlama gibi. Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur. Analitik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer. Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz. En önemli beş alan: Kimya, inşaat, elektrik, endüstri ve makine mühendislikleridir. Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre mühendislikleri gibi.


Mühendislik Mesleği


 • - Bir mühendisi pratik olarak şöyle tarif edebiliriz. Mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insandır. Örnek olarak, ayda 1000 soğutucu üreten bir kuruluş çatısı altına giren mühendis üretimi 1100 e 1200 e çıkartmayı hedef olarak benimseyip başarmalıdır. Ücretini de bu üretim artışından pay olarak almalıdır.
 • - Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir. Kararsız ve zayıf karakterli insanlar iyi bir mühendislik eğitimi alsa bile uygulamada asla başarılı olamazlar.
 • - Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan cetvelden daha düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.
 • - Mühendisler sürekli olarak büyük yatırım projelerinde karar mercii olduklarından ulusal çıkarları daima her türlü çıkarın üstünde tutarlar. Sorumluluğu altındaki projelere ilgi duyan kurumların özel ilgi alakalarını şiddetle ret eder.
 • - Mühendisler riski severler ve risk ile birlikte yaşamayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederler. Cephedeki bir asker gibi kendini, ulusunun yapmış olduğu teknolojik bağımsızlık savaşının bir cephe komutanı olarak görür.
 • - Mühendisler kendi mesleklerini daima politik ve siyasi tartışmalardan uzak tutar. Siyasi kamplaşmalardan uzak durup, bir geniş cephe içinde ulusunun teknolojik bağımsızlık savaşı içinde yerini alır. Uygulamalarında asla partizanca davranmaz ve partizanca yapılan baskılara da boyun eğmez.
 • - Mühendisler yüksek ücret bile teklif edilse sabit bir ücrete bağlı kalıp çalışmaz. Ücretini çatısı altında çalıştığı kuruma sağladığı üretim artışından hakkı olarak, yani payını alır. Dolayısıyla asla bir mühendisin ücretine sınır konamaz. Üretimi artırdığı oranda yüksek payı hakkı olarak alır.
 • - Mühendisler makinelerden ziyade insanların sevk idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim içinde olup toplumcu ve ulusçu anlayışa sahip olmalıdırlar.
 • - Mühendis ulusuna ve topluma daha faydalı olabilmek için mevcut kurumlarda iş bulamaz ise kendi işini kendi kurmalıdır. Bu konuda kimseye yük olmamalıdır. Hele devlete hiç yük olmamalıdır. En basitinden kerpiç kesip ulusal üretime katkıda bulunmalıdır.
 •   


 •  - Türkiye'de Mühendislik Dallar,

 • - Biyomedikal mühendisliği ,
 • - Biyomühendislik ,
 • - Bilgisayar mühendisliği ,
 • - Elektrik ve elektronik mühendisliği ,
 • - Elektronik mühendisliği ,
 • - Elektrik mühendisliği ,
 • - Endüstri mühendisliği ,
 • - Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği ,
 • - Genetik Mühendisliği ,
 • - Gıda mühendisliği ,
 • - İnşaat mühendisliği ,
 • - Maden mühendisliği ,
 • - Mekatronik mühendisliği ,
 • - Makine mühendisliği ,
 • - Matematik mühendisliği ,
 • - Meteoroloji mühendisliği ,
 • - Nükleer enerji mühendisliği ,
 • - Petrol ve doğalgaz mühendisliği ,
 • - Telekomünikasyon mühendisliği ,
 • - Uçak mühendisliği ,
 • - Uzay mühendisliği ,
 • - Yazılım mühendisliği ,
 • - Ziraat mühendisliği ,

  

 Sevdiğim mühendisliklerden birini anlatmak istiyorum.

  

    Elektrik Elektronik Mühendisliği elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ve aynı zamanda elektronik aletlerin, iletişim sistemlerinin ve bunların proje ve çalışmalarının geliştirilmesi ve de uygulamaya dökülerek denetlenmesi ile ilgilenen bir mühendisliktir. Bu alanda eğitim alan ve mezun olan kişilere de Elektrik Elektronik Mühendisi denir.

  Bir elektrik ve elektronik mühendisiliği nedir ve görevleri;


1)Doğal veya yapay kaynaklardan elektrik üretimini sağlamak.

2)Yapım merkezinden tüketim merkezine kadar enerjinin iletimini sağlamak,bunu sağlayacak plan ve projeleri hazırlamak.

3)Analog ve dijital ortamlı sistemlerin yapımı, bakım, onarımı, işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

4)Tıbbi elektronik cihazların tasarım, güvenlik ve bakımıyla ilgilenmek

5)İletişim ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, iletişim cihazlarının üretim, bakım, tanıtım, teknik satış hatta reklamlarıyla ilgilenip ve bunlar için gerekli iş gücü ve maliyeti hesaplamak.


  Elektrik ve elektronik mühendisi hangi cihazlarla çalışır?


   Avometre, osiloskop, jenaratör, motor, entegre sistemleri, spektrum analizörleri, optik ölçüm aletleri, bilgisayar ve diğer aletler.

 

 Elektrik ve Elektronik Mühendisi Nedir ve Hangi Koşullarda Çalışır?

   

    İki mühendisliğin birleşimi olan bölüm mühendisi ister büro isterse şantiyelerde çalışabilmekte.


1) Elektrik santralleri, laboratuvarlarda,

2) Plan ve projeler için ofislerde,

3) Biyomedikalde ilerleyerek tıbbi cihazlar için hastanelerde,

4) Elektrik üretim, iletim ve dağıtım için açık hava sahalarında çalışır.

5) İş bulma konusunda çift alan şansına sahip mezun mühendisler Telekom, Trt, Tek, Türk Kablo, Viko, Siemens vb. özel ve resmi kurumlarda çalışabilir.


  Elektrik ve elektronik mühendisi nasıl bir eğitim alır?


  İlgili sınavla bölümü kazanmış mühendis adayları Mühendislik Fakülteleri veya Teknoloji Fakülteleri’nde derslik ve laboratuvarlarda 4 senelik (hazırlık hariç) bir eğitim alır.

 İlk sınıfta Elektrik Elektroniğe Giriş, Programlama, Malzeme Bilgisi dersleri ile alanına ilk adımı atar adayımız. Yanında temel lise bilgilerini geliştirerek Fizik, Kimya ve Matematik görür. İkinci sınıfta alan laboratuvarlarında başlayan macerası ilk deneyimi baskı-devreyle devam eder ve Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Devreleri, Elektrik Makineleri, Elekromanyetik Dalga Teorisi, Mikrobilgisayarlar vs. derslerle devam eder ve yaz stajları ile de mesleğine biraz daha yaklaşır mühendis adayı.

 

Elektrik ve elektronik mühendisliği adayında aradığımız başlıca kriterler şunlar:


1) Sayısal ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

2)Fiziksel niceliklere ve elektronik alana ilgili, hem zihnen hem bedenen elektriksel devreler ve elektronik alana yatkın olmak,

3) Plan, tasarım konusunda kabiliyetli olmak,

4) Özgün düşünme yeteneği ile icat etme tutkusuna sahip olmak,

5) Disiplinli ve kurallı çalışabilen saha çalışması yapacak olanlar için insan ilişkisi iyi olan ve takım ruhuna sahip olan kişiliğe sahip olmak (teknikerler, diğer mühendisler, işçiler, teknik ressamlar vb. ile çalışma ortamı olabileceğinden bu önemli bir özellik)

   Yapılmamışı denemekten korkmayan, risk alabilen biri olmak gerekir.

 en önemlisi bir mühendisin içinde bir şeyler üretme, icat etme tutkusu olmalı ki yerinde saymasın, mesleğinin gerektirdiklerini uygulasın.

 

    Ülkemizi daha da güzel yerlere getirmek için  işini seven ve vatanı için hizmet eden mühendislerimize ihtiyaçımız vardır.